Vad styr oss att bli kriminella?

Förebyggande av kriminalitet är mer djupgående än bara stirra sig blint på straffskalor och hantera ärendena som det hittills gjort.

Läste i en tidning för ett tag sedan om hur samhället tänkt ut en metod som kallas bids (business improvment district) där fastighetsägarna ska ta ett ansvar och rusta upp drabbade områden och med det hjälpa till att skapa en mer trygg tillvaro. Det är en fin vision med det behövs mer djupgående hjälp till barn/ungdomar som växer upp.

Nyligen läste jag till och med en artikel om att de pratas om att riva de drabbade områdena för att få bort kriminalitet. Hur kan de tro att det ska minska med den metoden. De flyttar bara problemet till andra områden, dit alla flyttar. Man blir inte med automatik kriminell för var man bor men förutsättningarna kan bli sämre. Även i de finaste områdena växer det upp personer som hamnar i kriminalitet, inget undantag.

Jag är uppvuxen under 60 och 70 talet som är en stor skillnad på vad barn idag får vara med om att uppleva. De matas av massa dåliga saker i kropp och sinne genom livet. De som har jobbig tillvaro i hemmet och det tufft i skolan ger upp rätt snabbt och kommer på glid. De finner gemenskap med dem ute på gatan, de blir som deras familj. Om de är en ledartyp så finner de sin roll snabbt och styr de som gärna hellre följer. En del har också personlighetsstörningar, antingen genetiskt eller beteendemönster från familjen och har inte förmågan att förstå sitt agerande fullt ut. Hjärnan är  färdigutvecklad först i 25 års ålder för att förstå fullt ut, handling till konsekvensen. 

Många beteenden är genetiska men dessa gener behöver en trigger för att utlösas och börja påverka individen och det är händelser i uppväxten. Dessa är bland annat genetiska, ångest, depression, aggressivitet  (krigar genen) och vissa kan ha gener som relaterar till en mindre hippocampus redan från födelsen. Den finns i vår hjärna och har stor inverkan på vårt välmående. Det är den som påverkar vår inlärningsförmåga och minnesförmåga och den spelar en stor roll för att överföra korttidsminne till långtidsminne. Den påverkar oss också att känna oss nedstämda om den inte har har normal volym. Vår hjärna behöver rätt sorts fett för att ha en bra aktivitet och ge oss mer chans till välmående.  

Hippocampus minskar i volym efter depression men kan återgå till normal storlek under bra förhållanden, annars behåller den sin mindre volym. De med posttraumatisk stress som vi kan få av svåra händelser förminskar hippocampus. Vissa har gener som ger dem mer sårbarhet och får då svårt att hantera dramatiska händelser och återhämta sig.

Det är därför vissa kan skaka av sig jobbiga händelser och gå vidare utan speciell påverkan medan andra kan drabbas av PSTD eller depression. Vi påverkas också väldigt mycket om vi har fått den så kallade beroendehjärnan och tillsammans med belöningssystemet  så kan det bli en hård tillvaro. Vi har även de som har behov av adrenalin kickar som också är genetiskt för att känna sig levande och utsätter sig för farliga saker och tänjer på gränsen hela tiden precis som vid ett drogbeteende för kroppen blir van och behöver en starkare dos eller upplevelse för att få kicken belöningssystemet efterfrågar.

Därför hjälper det inte att bara höja straffskalorna eller bara fängelse för att förändra dessa personer. Tyvärr kan vissa vara så skadade att de nästan är obotliga samt en del personer har inte förmågan att bearbeta på grund av låg IQ eller av ett starkt inarbetat beteendemönster som följt många generationer.  Viljan att förändras måste finnas annars är det omöjligt till en förändring. Det måste komma ifrån dem själva och inte från samhället. 

Det är mycket annat som påverkar också och det är kompistryck, vill vara populär, inte vågar stå upp för sina åsikter, tycker alla är emot dem, bär på hat och vrede inom sig. Tappat tron på vuxna för de har inte fått någon bra hjälp utan skickats omkring mellan olika instanser där vuxna inte ser dem var de står eller har förmågan att bemöta dessa trasiga själar. 

Att bygga trygga barn är lättare än att fixa trasiga ungdomar och vuxna. 

1 comment / Add your comment below

Lämna ett svar

Till startsidan