Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Vad kan vi göra för att påverka en förändring i världen för att skapa nya förutsättningar för vår överlevnad?

Håller mig uppdaterad över vad som händer ute i världen och på hemmaplan Sverige

En ny vecka och dagarna går fort fram där det händer mycket inom vårt land och ute i världen. Jag följer vad som händer genom TV med nyheter, Forum, Kunskapskanalen, dokumentärer och Malou efter 10 samt andra informationsmedier.

Jag blir upprörd och väldigt berörd över många saker där jag tycker… Men vad sjutton… Varför kan vi inte skapa en bättre värld och levnadsvillkor för mänskligheten. Det är många frågor som är högt politiska där det handlar mera om maktfrågor mellan makthavare än om att se det bästa för våra medmänniskor.

Vad kan vi göra för att påverka en förändring i världen för att skapa nya förutsättningar för vår överlevnad?

En stor fråga… Vad kan förändras och vad är möjligt att förändra? Jag tror att det behövs ett uppvaknande över hur vi ser på oss själva. Inse först att vi fortfarande är den lilla grottmänniskan med ett flockbeetende där överlevnad är en stark instinkt.

Vi agerar och beter oss efter detta där kommunikationen är bristande för vi tolkar vad de andra säger genom att avläsa kroppsspråket och rösten mera än orden. Orden som kan förvanskas efter hur du ser på den personen där vissa dömer ut andra med fördomar. Vi skapar en bild av andra och efter det så tolkar vi vad den säger därav så många missförstånd.

I en kommunikation så är orden typ bara 7% och vi ser och hör det vi vill och inte hur det verkligen är. Vår hjärna kan inte skilja på verklighet och osant som händer oss. Vi skapar vår egen sanning och den färgas av hur vi ser på livet genom vårt bagage vi fått med oss från vårt liv.

Livet som pågår nu ute i världen behöver förändras för att vi ska kunna överleva på moder jord. Jorden behöver inte oss men vi behöver vår planet för att överleva.

 

Lämna ett svar

Till startsidan