Ska vi ta ett piller och döva oss eller vad göra?

Artikel från gårdagens metro handlar om det aktuella ämnet, psykisk ohälsa.

En expert uttalar sig, Unga borde få terapi – inte medicin

2006 skrevs det ut 15 000 recept per 1000 barn/ungdomar mellan 10 – 19 år för lugnande och ångest dämpande läkemedel samt anti depressiva. Den siffran har fördubblats och det är på grund av att diagnoserna för psykisk ohälsa ökat bland unga. Bland läkemedlen som skrivs ut är vissa beroende framkallande vissa inte. Skrämmande när deras hjärna fortfarande är under utveckling, färdigutvecklad omkring 25 års ålder. 

Experten Peter Salmi, tycker att de skulle sannolikt kunna hjälpas av psykologisk hjälp som typ KBT terapi vid lindriga och medelsvåra fall av depression och ångestsyndrom. Det handlar om 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa, drygt 63 000 personer är unga kvinnor i åldern 18 – 24 år. 

Ska vi då också titta på självmordsstatistiken som det talas tyst om. Det är 30 i veckan som tar det beslutet och 70% står männen för. Många män undviker nog att gå till doktorn för att prata om sin psykiska ohälsa och väljer ett annat alternativ. Det drabbar hela familjen samt vänner som lider och psykisk ohälsa ökar. 

De som styr inom samhället och de inom vården vet inte riktigt vad de behöver göra eller vad det beror på eller hur de ska vända skutan för att få en förändring.

Det är en större förändring som behöver göras samt börja tala mera om hur mycket alla miljögifter påverkar oss. Vad vi har omkring oss, äter, använder på vår kropp och tar in i vårt sinne varje dag samt mera. Vi har i våra kroppar gifter, först som vi får från våra föräldrar, speciellt mamman som bär på barnet och ammar. Jag vet att jag har rekommenderat denna film förut men gör det igen, Underkastelsen som är en skrämmande insikt om hur miljögifterna skadar oss och gör att vi blir mindre fertila samt sjuka och får psykiska problem. 

Jag har idéer och tankar på vad som kan göras men hur kan man nå ut till alla som behöver hjälp. Psykologisk hjälp och piller hjälper inte utan hela deras tillvaro behöver ses över. Samhället behöver ta sitt ansvar och göra förändringar i skolorna också för som den är nu så faller de som har problem mellan stolarna och får en jätte uppförsbacke i livet. De skolkar, medicinerar sig själva med droger, söker sig till jämlika och kommer i fel sällskap. Samhället har inte förmågan eller förståelse idag att hjälpa deras trasiga kroppar och själar. Ungdomarna tappar tillit och tro på vuxenvärlden och skapar en hård attityd med självskadebeteende som resulterar i olika handlingar. 

  

Vi går en hård framtid tillmötes om vi inte får till en förändring för de unga som växer upp. Jag pratar inte om små förändringar utan större som behöver göras och då inte bara i Sverige utan överallt i världen.  

 

Lämna ett svar

Till startsidan