Okategoriserade

aktier med hög utdelning

Ämnet “aktier med hög utdelning” handlar om att investera i aktier som ger en hög utdelning till aktieägarna.

Utdelning är den del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna i form av kontanter eller fler aktier. För aktieinvesterare kan utdelningen vara en attraktiv faktor eftersom den kan ge en stabil och regelbunden inkomstström.

Aktier med hög utdelning är vanligtvis förknippade med företag inom branscher som har stabila och väletablerade affärsmodeller. Dessa företag har ofta en viss mognad och är mindre benägna att genomgå stora förändringar på kort sikt. Exempel på sådana branscher inkluderar elbolag, fastighetsbolag och banker.

När man letar efter aktier med hög utdelning är det viktigt att granska företagets utdelningshistorik. Det är klokt att leta efter företag som har en stadig utdelning över tid och har förmågan att fortsätta generera vinst och betala utdelning även i framtiden. Att analysera företagets balansräkning, vinsttillväxt och kassaflöde kan vara till hjälp för att bedöma om utdelningen är hållbar.

En viktig faktor att överväga är utdelningsavkastningen, vilket är förhållandet mellan utdelningen per aktie och aktiekursen. Ju högre utdelningsavkastning desto högre utdelning i förhållande till priset på aktien. Vanligtvis anses utdelningsavkastningar över 4-5% vara attraktiva, men det är viktigt att komma ihåg att hög utdelningsavkastning inte alltid är ett tecken på en sund investering.

Aktieinvesterare bör även tänka på företagets utdelningspolitik, vilket är företagets strategi för att betala utdelning till aktieägarna. Vissa företag kan ha en mer aggressiv utdelningspolitik och betala ut en större del av vinsten som utdelning, medan andra kan ha en mer konservativ strategi och behålla mer av vinsten för att återinvestera i företaget. Detta kan påverka utdelningens stabilitet och tillväxt över tid.

Det är också viktigt att ha en diversifiering i sin portfölj av aktier med hög utdelning. Genom att investera i flera olika företag och sektorer kan man minska riskerna och maximera avkastningen från utdelningen. Det är också klokt att inte bara fokusera på hög utdelning utan även överväga andra faktorer som företagets tillväxtpotential och riskprofil.

I slutändan är investering i aktier med hög utdelning en strategi för de aktieinvesterare som söker en stabil och regelbunden inkomstström. Det är viktigt att göra noggranna analyser av företaget och dess utdelningshistorik för att bedöma om utdelningen är hållbar. Genom att diversifiera sin portfölj och överväga andra faktorer som tillväxtpotential och riskprofil kan man förbättra sina investeringsresultat och minimera riskerna.

Vi lever i en otrygg tillvaro i Sverige och ute i världen just nu. Det kokar av känslor..

 

Nu är det redan oktober och hösten har kommit med stormsteg för jag tycker tiden går så fort. Där livet i vårt land och ute i världen blir bara en otryggare tillvaro. Många far illa och får kämpa varje dag.

Det är naturkatastrofer, krig, dödsskjutningar och folk flyr från sina länder för att finna en bättre tillvaro. Men den andra världen som fungerar typ relativt bra kan inte ta emot hur många som helst för då blir dessa länder i undergång. En svår framtid som vi går tillmötes för nu så har en ny tidsera börjat och det blir bara mera och mera av allt.

 

Dödsskjutningarna blir bara fler och fler

 

I Sverige så får vi vakna upp varje dag med nyheter som talar om nya dödsskjutningar eller bombattentat mot bostadshus. Det har blivit en vardag nu och jag tänker varje morgon innan jag sätter på TV:n. Hur många har det skett denna gång och vart?

Det är helt galet att det få kommit så långt med detta dödande av unga män/pojkar. Där förövarna är lika unga.. Jag lider med alla föräldrar och släkt som får sina unga söner dödad. Eller vara förälder till en son som utövar detta brutala illdåd. Nu har det även gått så långt att familjerna till de kriminella blir offer. Där även de helt oskyldiga blir drabbade som råkar vara på fel ställe vid fel tillfälle. Det blir faktiskt då som terrordåd när oskyldiga drabbas för andras. Vrede och hämndlystnad…

 

Hur kommer detta sluta? Vad får de unga männen/pojkarna att göra dessa illdåd?

 

De unga männen/pojkarna har tappat kontakt med det riktiga livet och vill skapa en image. Där de får respekt och kan inhandla dyra lyxartiklar. Resultatet är att de lätt hamnar i de äldre kriminellas hårda nypor som kräver deras lojalitet till dem. De unga männens hjärnor är inte fullt utvecklade från att förstå fullt ut från handling till konsekvenser. Hjärnan på en människa är först utvecklad vid ca 25 års ålder.

 

De lever under en stor stressande och krävande tillvaro. Där de kan vara förövaren ena stunden och bli offer själva en annan stund. Nu har de även dragit in familjerna som blir dödade…. Jag känner en sådan sorg och uppgivenhet. Hur ska vårt lilla land som alltid typ vill tro det bästa om andra och ge en andra chans osv… fixa till det hela..

 

När man hör på nyheterna och så kallade experterna inom detta område och politikernas åsikter. Så känns det inte direkt lugnande. För de vet inte riktigt hur de ska fixa till det. Det känns som de famlar i mörkret av detta onödiga våld.

 

Problemet ligger på en nivå som de gamla uvarna inte har 100% koll på. De unga männen/pojkarna behöver bra förebilder och ett hopp om en bra framtid. Ändra på synen bland annat.. vad betyder det med att ha lyckas i livet??

 

Betyder det mycket pengar, lyxartiklar och att få många ligg med snygga tjejer.. Jag har pratat med en del unga män som har detta tänk och de vill inte ta in det tråkiga vardagsliv som livet egentligen handlar om. Livet går i svartvit den mesta tiden och lyser upp i färg när vi känner oss tillfreds med det vi har omkring oss.. Livet går inte ut på att gå omkring i ett lyckorus. Utan ta utmaningar och fixa till en tillvaro där vi kan känna ett lugn och en balans mellan, Bra dagar och dåliga dagar…

 

Vi vuxna speciellt behöver ta ett ansvar för att få till en förändring

 

Vi vuxna/unga vuxna behöver alla ta ett ansvar.. ett är… sluta festdroga osv.. Ni kanske tycker, att mitt lilla festande gör väl ingen stor skillnad. Men om alla slutade att köpa droger. Så minskade efterfrågan och mindre handel och kriminella som vill tjäna stora pengar på oss.

 

Sverige har även blivit ett transportland för att föra vidare droger till andra länder. Det måste till ett stor förändring där politikerna står handfallna och vill naturligtvis göra något. De vill klaga på varandra vems fel det är osv… Detta problem har många sett komma och varnat för men den sittande regeringen ville inte inse faran… Nu står vi här mitt i allt skjutande, bombande och illdåd där de har gått över gränsen. Med att gå in i hem och typ ”avrätta” vuxna där barn befinner sig.

 

Varför ska barn bli inblandande i de vuxnas problem och illdåd. Låt barn få vara barn..

 

Inte bli offer på olika sett… beroende på vart i livet de små barnen växer upp till de vilsefarna unga pojkarna som utför de vuxnas/unga vuxnas illdåd.

 

Det finns många lösningar och inte bara ett för att bukt med detta elände som pågår i vårt land. Jag önskar att min ork vore bättre så jag kunde engagera mig. Men nej då, nu har jag hostat så mycket att jag fått en spricka i ett revben. Utöver mitt knäckta revben, bältros, låga blodvärden, de rikliga blödningarna från magen där läkarna inte hittar felet. Igår så kände jag.. nu ger jag upp och började gråta men hostade mera och smärtan gjorde så ont…

 

Livet är verkligen en utmaning för alla på olikavis

 

Kärlek och omtanke till alla som är inblandade i dessa händelser. Offer som utövare. Vi är alla en mänsklighet på en planet ute i världsrymden och vi borde kunna samsas. Ska vi bestämma över våra liv eller penning Guden?