Okategoriserade

Vad är rasbiologi och varför uppkom frågan ifrån början? Där Sverige var en av de första länderna som började forska i den frågan

Rasforskning förekom redan på 1800 talet och då på Karolinska institutet och då baserat på nyfikenhet om vilka skillnader som fanns och hur mycket arv och miljö påverkar våra liv.

Jag har hört nu den senaste tiden på media om hur samerna har blivit behandlade i historien samt även i dagens tid. Jag har vetat om det men nu så har det blivit mera aktuellt för det finns två personer som är inom musikbranschen som kommer från folkgruppen samer som tar upp den frågan. Vårt folk i norr som lever på renskötsel och gjort den länge. De är som nord amerikas indianer som har blivit och blir särbehandlade och det är helt sjukt att vi i dagens samhälle fortfarande håller på.

Vad är rasbiologi  och varför uppkom frågan ifrån början? Där Sverige var en av de första länderna som började forska i den frågan

Text nedan hämtad från wikipedia xxxxxxxxx

Sverige blev under 1920-talet första hälft känt som ett föregångsland när det gällde rasbiologisk forskning. Uppsalainstitutet var världens första statliga institut för rasbiologi. Dess tyska motsvarighet tillkom 1927 och organiserades efter svensk modell. Lundborg hade under 1910-talet gjort sig känd som rasbiolog genom sina mätningar och undersökningar av den svenska och samiska befolkningen. Lundborg bedrev under sin tid vid institutet sin verksamhet främst i de nordliga delarna av Sverige.

xxxxxxxxxxxxx

Men rasforskning förekom tidigare redan på 1800 talet och då på Karolinska institutet och då baserat på nyfikenhet om vilka skillnader som fanns och hur mycket arv och miljö påverkar våra liv. En fråga vi fortfarande ställer oss?? Ni som blir nyfikna på att veta mera om den frågan, lägger jag med en artikel från Läkartidningen.

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2008/05/rasbiologi-och-skallmatningar-var-forskningsfront-pa-1800-talet/

Det jag blir upprörd över är att klassificera människor och därefter behandla dem med orättvisa och utdömande beteenden. Våra samer har blivit behandlade precis som urbefolkningarna i andra delar av världen. Det är katastrof att det fortfarande får fortgå… Där berättelser från samerna som tar upp nu att unga män begår självmord för de har ingen framtidstro på att få fortsätta leva sitt samiska liv.

Inga unga ska behöva känna att deras liv är inget värt utan de behöver få känna att livet är värt att leva och få ha en framtidstro. Det är våra barn och de unga som är vår framtid så låt oss bygga upp en bättre framtid för dem än vad vi gör idag.