Okategoriserade

Är det bara vissa förunnat att ha en bra läs och skrivförståelse?

Att ha en bra läs och skrivförståelse är inte alla förunnat

Som vanligt så lyssnar jag på nyheterna på morgonen och blir upprörd, suckar eller skakar på huvudet till nästan allt.

Många saker skulle jag vilja kommentera bland annat att politikerna pratar om att barn i utsatta områden får det tufft i skolan och går ut nian utan slutbetyg. Vad blir resultatetav det?  Det blir utanförskap, arbetslöshet och en av ingångarna till att de driver omkring med likasinnade och en del blir kriminella och skapar ofog ute på stan. Menar nu inte att alla hamnar där men troligt.

De undrar hur de kan skapa ett bättre samhälle med lika villkor för alla som växer upp?? En stor anledning är att barn som växer upp med föräldrar som talar dålig svenska eller ingen alls typ. De behöver massor med stöd från skolan för att lära sig svenska ordentligt för vad vi än gör eller behöver i livet så måste vi kunna läsa oss till information.

Jag vet av erfarenhet att många pratar gatusvenska och har svårt att förstå texter om vanliga saker som uppkommer i det vardagliga livet.

Mannen som intervjuar politikern menar på att det är att peka ut människor och jag blir så arg. Sluta att resonera så och alltid se det negativa. Dessa barn som växer upp får inte sin likvärdiga utbildning som andra och börjar sina liv med en brant uppförsbacke. De tappar tron på sig själva, vuxna och samhället… Hur ska vi komma runt detta problem? Det behövs en stor reform i skolorna och ändra efter hur livet är idag och inte ha gamla mönster kvar. Se var vi står idag med alla barnen som växer upp som ska ta över när vi äldre lägger ihop våra ögon.