Okategoriserade

Lämna respekt till dina medmänniskor för Covid-19 kommer stanna ett tag som spanska sjukan gjorde

Covid-19 härjar runt som spanska sjukan gjorde under första världskriget som tog mera liv än kriget gjorde

Måndag och livet rullar på ute i världen och på hemmaplan. Gick ner till city och köpte några saker och snabbt tillbaka igen. Det var inte mycket folk ute och alla går långt ifrån varandra där vissa bär munskydd och andra inte. Jag har inget utan håller mig långt ifrån andra men kommer nog börja med det när jag går in i affärer. Respekt inför andra och för att skydda mig.

Har hört att man kan ha viruset men får inga direkta symptomer och kan då smitta andra utan att veta om det. En kvinna i min ålder fick veta vid en test att hon hade haft covid-19 utan att veta om det. Därför ännu mera viktigt att ha munskydd samt de vet inte om vi smittar innan symptom uppkommer heller.

Fattar inte att Tegnell och myndigheterna rekommenderar i alla fall att vi ska använda munskydd i allmänna lokaler. Viruset kommer spridas mera nu under jullovet och julhelgerna för att folk inte respekterar och förstår hur lätt det sprids. Viruset kan ligga kvar på ytor i några dagar och då olika beroende på vilket yta.

Det här med och tvätta händerna tar de inte så hårt på och hur viktigt det är att göra det ordentligt. Det är lite skrämmande för vad skulle hända om viruset muterar nu? Viruset Spanska sjukan muterade och började attackera värst de som hade bra immunförsvar. De unga personerna som då kunde dö efter bara några dagar.

Text nedan kommer från Wikipedia…………………………………………………………………..

Forskning har visat att spanska sjukan gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret Influensan aktiverade gener som är kopplade till apoptos (programmerad celldöd), vilket i vanliga fall är ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. I detta fall kunde celldöden bli så omfattande att stora delar av lungornas epitel förstördes, vilket kunde bli fatalt i sig självt men framför allt öppnade för fatal bakteriell lunginflammation. Detta kan förklara att man observerat att det var främst friska människor som blev hårdast drabbade, inte gamla och småbarn, eftersom ett starkt immunförsvar i detta fall ledde till en kraftigare överreaktion och mer omfattande skador i lungorna.

Ta viruset på allvar och gör det bästa av situationen. Vi ska inte gå omkring och vara rädda men att agera och bete oss på ett respektfullt sätt mot varandra är ett måste just nu.

Ta hand om er och lämna respekt till dina medmänniskor.