Okategoriserade

Jag blev lite chockad när jag såg statistik över hur många det är som har svårt med att läsa och förstå texter

Det är många saker som påverkar oss människor som gör att vi beter oss som vi gör nu och tillbaka i historien.

Våra beteenden och tankar påverkas av att vi fortfarande lever som i grottstadiet. Våra kroppar hinner inte med evolutionsmässigt att utvecklas lika snabbt som vår industri och teknikvärld gör med ett högt tempo. Vi styrs av våra starka instinkter och den starkaste är överlevnad där vi kan bete oss väldigt primitivt om vi utsätts för fara. Vår hjärna kalkylerar alltid efter faror för oss och vi agerar med olika beteenden när vi gör det som att fly, fäkta eller spela död. Vad är det som gör att vi väljer olika strategier? Det har att göra med vilken typ av människa du är och då beroende på ditt genom och uppväxt. Alltså gener och miljö.

Vi har vårt flockbeteende där vi har alla beteenden som påverkas av de olika genuppsättningar som vi får från våra föräldrar samt generationer tillbaka. Där det finns olika personlighetsstörningar som gör livet mera komplicerat. Det finns en gen som kallas för krigar genen samt adrenalin genen som söker kickar i livet. Där människan måste höja ribban för att samma effekt precis som vid stimulansmedel..

Det vi inte får förglömma är att det naturligtvis finns andra områden också. En anledning pratas det inte högt om för det anses inte ok och det är vårt IQ. Vi har en del som har lågt IQ och det gör att livet blir mera komplicerat för mycket handlar om att läsa och lyssna på information som inte alltid förstås av vissa full ut.

Jag blev lite chockad när jag såg statistik över hur många det är som har svårt med att läsa och förstå texter. Alltså läs och skrivsvårigheter. Hela samhällena och vår värld handlar om att kunna ta in kunskap, information, nyhetsflöden och förstå alla blanketter och information som vi måste kunna handa i livet.

Jag har inte haft problem utan lätt att kunna ta in ny information men inte tagit reda på min förmåga ordentligt i livet utan på gamla dagar blivit intresserad av att lära mig nya saker. På grund av det så har jag inte reflekterat över att så många har svårigheter. Jag har mött en del när jag coachat och blivit helt förundrad över att de inte kan förstå en text.

Så vad har vi för medmänniskor ute i världen där vi ska leva sida vid sida när vi har så olika förutsättningar. Inte undra på att det blir problem när information inte når fram alla gånger.

Många undrar över varför vi inte kan hålla sams och leva ett fridfullt liv. Jag känner att jag förstår och det är tragiskt hur det är ute i världen. Speciellt nu när allt handlar mera och mera om att kunna hänga med allt som blir framöver med AI och IT världen. Virtuella världar och robotar där det är svårt att se skillnad på en riktig människa och en robot på internet där vår värld kommer vara i framtiden.