Okategoriserade

Kyrkans makt över våra söndagar från förr

Söndag och livet går i långsamt tempo och ännu lugnar än vanligt med detta virus som hänger över oss som en skugga i denna härliga vårtid där ljuset blir längre och längre för varje dag.

Där jag varje solig dag har en fantastik solnedgång att titta på för den blir olika beroende på hur molnen formerar sig över skogen bortom åkrarna.

Det blev en längre promenad idag och är tacksam att orken blir starkare. Behövde vila lite under turen så jag satte mig ner på en sten för att få lite sol i ansiktet och för att titta ut över landskapet och vattnet som glittrar i solskenet.

Solen värmde men det kom svala vindar som svepte över de öppna åkrarna. Helt plötsligt så rasslade det till nära mig i skogsbrynet och hjärtat gjorde ett hopp “vildsvin” vill verkligen inte möta dessa men det var bara två råddjur som skutta ut på åkern och drog iväg i en himla fart. Har sett spår av vildsvinen i skogen från mina tidigare turer precis där jag hade satt mig ner för att pusta ut.

Under söndagarna tillbaka i tiden så fick man inte kropps arbeta eller göra något som var syndigt i kyrkans ögon där alla tvingades att gå till kyrkan som var informations center och styrmedel över folket.

I kyrkan så var det stränga regler som gällde och hur de fick sitta. De “fina” satt längst fram och de sämre lottade längst bak. Vårt samhälle var då indelat i olika stånd som adel, präster, borgare, bönder och därefter kom pigor, drängar och fattighjon allra sist.

Det gick inte att slumra till i kyrkan efter en lång arbetsvecka med hårt slit för de hade en lång pinne som kallades för kyrkostöten som en speciell person gick omkring och petade till dem med en stöt.

Kyrkans makt över folket var stort där en del blev illa behandlade av prästerskapet men även av andra i socknen om de inte följde de stränga regler. Prästerna gjorde även hembesök där de hade husförhör för att kontrollera att folket kunde vissa stycken utantill från katekesen.

Vi var katoliker i Sverige tills kung Gustav Vasa på 1500 talet gjorde en stor reform i Sverige och tog tillbaka styret från påven och Vatikanen. En himla tur och tacksamhet från min sida att vi slapp detta styre som påven/prästerskapen har på folket.

Kungen lyssnade på Martin Luther som var en tysk munk som satte sig upp emot styret från kejsaren och Vatikanen där folket led och utnyttjades. Han protesterade emot många frågor men mest mot avlatsbreven, så år 1517 satte han upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.

Hans teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Vår kung Gustav Vasa samt andra länder påverkades av denna munk och hans åsikter om kyrkan. Vi har därefter fått vår religions namn “protestantism”  som jag kallar för light versionen av katolicism. Vår kung såg till att få bibeln översatt till svenska som var klar 1541 “Gustav Vasa bibeln”

Ordet Protestantismus är belagt i tyskan först vid 1500-talets slut, ordet protestantism i engelska 1640 och i svenska 1680.

Vi i Sverige idag är så lite påverkade av vår religion så många har nästan inte koll på vilken statsreligion vi har och då blir jag lite fundersam. Jag har hört många kommentarer från nysvenskar som säger bland annat. Ni har ingen religion samt att en del säger att vi har olika religioner… Hmmm jag säger då STATSRELIGION som finns och inte vilka olika typer av troende pga alla nya personer som lever här och nu.

För mig är frihet att få tro och leva från min egen livsuppfattning och inte bara födas in i en religion och bli stämplad med automatik av andra för man råkat födas i ett visst land och därmed mer eller mindre tvingas till en tro.

Min tro är inte religions baserat utan helt fri från deras stränga, styrande och bestraffande tilltag över folket. Jag är min egen helt och hållet där jag känner mig tillfreds i den frågan. Jag har berättat tidigare att jag lämnade kyrkan redan 2014 och har med åren blivit bara mer och mer nöjd i den frågan.

Att behandla andra som du själv vill bli behandlad är en bra grund att stå på