Okategoriserade

Nuet är skapelsens kraft där kvant fysik är hemligheten bakom det

Idag känner jag mig låg med djupa tankar om vissa saker som jag vet är inte bra när jag tänker på hur vi skapar våra liv i nuet.

Nuet är skapelsen kraft, så följ ditt hjärta

Våra kroppar är som living Matrix kroppar som har kontakt med universums energi. Universum synkroniserar hela tiden och sänder tillbaka det vi känner och tänker på. Vi skapar vårt liv från där vi står varje dag, i varje andetag vi tar.

Vår kropp behöver börja ses som informationsstruktur snarare än en maskin. Inom kvant fysiken existerar allt, till minsta partikel i form av både materia och frekvenser och då även vår kropp. Forskare inom kvant fysik introducerar tankegångar om att man behöver komplettera den fysiska och biokemiska modellen i den medicinska tradition med en nivå som är mer subtil än cellnivå.

Allt i vår värld och universum består av atomer som består av ännu mindre delar som är elektroner, neutroner, protoner, kvarkar osv. Nu så har de kommit fram till ännu mindre partiklar och det är sträng teorin, subamutära partiklar där de pratar om trådar och öglor som kan vara både en våg och partiklar.

Vår värld är som en energisoppa och vi tar in den genom våra fem sinnen för att sedan uppleva den som fysisk verklighet i vårt medvetande. Våra sinnen formar om energi till ljud, form, textur, färg, doft och smak. Om energin inte kan uppfattas av våra sinnen har vi en tendens att tro att energin eller informationen inte finns där.

Allt som existerar i universum och världen är energier som vibrerar med olika hertz. Frekvens är bland annat ett uttryck för antalet svängningar per sekund. Frekvens mäts i Hertz. 1 Hertz = 1 svängning per sekund

Om vi bryter ner allt i världen till atomer som allt är byggt av och det vibrerar i olika hertz endast så blir allting ett det finns inga gränser till något som existerar och vi ska inte särskilda något för vi är en enhet med andra människor, djur, naturen ned till minsta partikel som inte ögat kan uppfatta.