Okategoriserade

Vad är egentligen religioner? Guds tro eller styrmedel?

Vad skulle hända med mänskligheten om det kom fram att allt om religioner är bara påhittat av personer som är duktiga på att prata om humanitära frågor och en vilja om att förändra. Att de kunde berätta saker med en stor inlevelse och med liknelser så folket förstod och fick inblick i vad de ville förmedla till dem.

Tillbaka i tiden så var vi rätt barbariska och ett människoliv värderades inte högt. De med makt och pengar satte sig över folket och tyckte de var mera värda än andra. Speciellt de som representerade de olika religionerna och de har även tyvärr använt/använder sig av sin roll för att begå dåliga saker mot speciellt unga människor.

Profeterna var visionärer och rebeller med en önskan om förändringar för folket. De satte inte sig själva över andra utan ville förkunna om ett budskap där kärlek till andra är det viktigaste ämnet.

De Abramistiska religionerna (Judendom, Kristendom, Islam) som kommer från samma ursprungskälla med en röd tråd som flödar genom alla. Där vi har de olika profeterna (Moses, Jesus, Mohammed)

Men grunden kom från Patriarken Abraham som kom från staden Ur enligt sägnen som blev lovad det heliga landet av Gud. Han fick först en son med en egyptisk slavinna, Hagar och det blev Ismael och sedan en son med sin fru Sara och det blev Isak. Ismael och hans mamma blev landsförvisade ut i öknen söder ut och är grundare till Islams folk och Isak är grundare till Judendomen och Kristendomens folk.

Vilka är då egentligen de som har skapat hur religionerna ser ut idag? Jag kallar de männen för efterföljare och de hade starka ledarförmågor och stred med andra om hur texterna skulle tolkas. De med mycket makt och pengar vann och har med det påverkat profeternas budskap. Religionerna har skapats av män för män där kvinnan har fått en biroll för att hålla tillbaka och styra över dem.

Vad fanns det för underhållning tillbaka i tiden? Det var personer som berättade historier med stor förmåga att brodera och berätta saker på ett fascinerande och spännande sätt. Människor har alltid dragits till andra för att lyssna och fascineras av deras underhållande berättelser. De gav förklaringar på saker som hände i naturen och den närmaste omgivningen med stor inlevelse och för att skrämmas.

Människan har alltid velat bli underhållen med rysliga och hisnande historier. Ju mera otäcka desto mera fascinerande.

Men som ni vet så förvrängs berättelser när den berättas från mun till mun och på grund av det så blev det många händelser som blev återberättade fel.

Varför blir det så?

Det har jag skrivit om tidigare men drar en kort berättelse nu. Vi ser på livet på olika sätt pga många anledningar. Vi tolkar och avläser omvärlden genom våra 5 sinnen som filtreras av vårt bagage vi har med oss från livet. Sedan har vi de olika personlighetstyperna samt hur stor förmåga vi har att förmedla saker. En del är väldigt verbala med stor fantasi som flödar och en del är tystlåtna och har svårt att återberätta en händelse som hänt. En del använder flera ord för att återberätta och andra färre och kan byta ut ord som sedan blir tolkat på ett annat sätt där nästa personen byter ut helt så det blir nästan en helt annan berättelse.

Suck, tro aldrig på skvaller för berättelsen har vridits till på resans gång mellan alla munnar.

Vad är då egentligen religion? En massa berättelser som blivit nedskriva ibland lång tid efter ursprungs budskapet. Vad var det egentligen för något från början?

En massa regler som skrivits för att få ordning på oss människor och sluta leva det barbariska där vi utnyttjade andra för vår egen vinning och överlevnad som vi fortfarande gör idag.

Vi står fortfarande kvar med ett stort frågetecken. Var kommer vi ifrån och finns det någon mening med livet och vad händer när vi dör?

I framtiden så kommer vi få svar och kommer förundras över hur vi tänkt och trott tillbaka i tiden. Jag tror de religiösa byggnaderna kommer bli museum om hur vi trodde förr.

I framtiden så har vi funnit svaren och fått en stor förståelse på livet och ett slut på utanförskap där vi inser att allt är ett.

Ta hand om er och låt er njutas av dagen och lev i nuet för det är ert liv.