Okategoriserade

1 maj, en historisk dag för all mänsklighet

Idag är det en mulen dag och funderingarna omkring livets frågor dyker upp för det är 1 maj. Demonstrationernas dag i hela världen.

Många går ut för att demonstrera över orättvisorna i världen och samhällena. Om vi tittar på historien så har vi kommit långt men behövs mera för vi har mycket att jobba med för att skapa ett mera balanserat liv mellan de fattigaste och de rikaste i världen.

Tänker på hur mycket pengar som skänkts till ett kulturarv som höll på gå om intet för inte så länge sedan. Katedralen Notre-Dame i Paris som uppfördes mellan 1163 till 1345, arkitekten var Maurice de Sully och som har klassats som ett världshistoriskt monument av FN.

Självklart att många rika vill hjälpa till och har skänkt riktigt stora fantasi summor i våra ögon sedda. Den lilla arbetaren som kämpar på för att få ekonomin att gå runt. Då finns det pengar att ösa ur fickorna men att hjälpa till med att få en annan struktur och bättre samhälle är inte intressant. Där läggs det inga fantasi summor. Bara en liten del av dessa pengar skulle kunna lösa vissa problem direkt.

Vad är mest värt? En gammal byggnad eller människor? De rika verkar tävla om vem som lägger mest nu som alltid. En tävlan om vem som är bäst i att bry sig och för att bli ihåg kommen i historien för detta.

Ett bättre samhälle med en bra struktur där mänskliga rättigheter är i fokus, tycker jag är viktigare. Ändra på många politiska saker som tex en viktig fråga, hur vi kan ändra vår miljö som håller på gå åt skogen. Vår miljö som är hotad av miljögifter, plast samt så mycket mera och som finns i dessa givares produkter. 

Finns mycket att säga om denna demonstrations dag. Där jag tycker att alla ska ha rätten att få uttrycka sina åsikter. Det är demokrati men om allt är till fördel för mänskliga rättigheter, moral och etik. Det är en annan fråga som politikerna måste jobba med. Varför uppstår dessa frågor och varför ökar det med tiden? Jobba på frågan politiker, ute i hela världen…

Den viktigaste frågan är att hitta en balans som fungerar bra för mänskligheten och att det inte finns misär och elände ute i världen. Att plana ut mellanskillnaden helt på de fattiga och de rika går inte. Det är helt enkelt att vissa kan ska imperium och skapa massa pengar men att de då delar med sig av sina framgångar till de som har det svårt i livet. Men att de ställer krav på politikerna och samhällena att dessa pengar hamnar där de ska och inte i fel fickor.