Okategoriserade

Blir healing en del av vår vård i framtiden?

Det blir ett till inlägg denna dag för jag lovade ju att skriva om hur healing är möjligt. Framtidens möjlighet till läkning och när vi hunnit längre med forskningen så kommer den användas inom vården.

Healing och andra alternativa behandlingar är inte vidskepelse utan naturvetenskap som baseras på kvantfysik. Allt i vår värld består av energier med olika frekvenser som vibrerar i olika hertz. Vad är då energi? Det är värme, ljus, ljud, magnetism, kemisk, elastisk energi och energimässigt består de alla av vibrerande energi.

Inom kvantfysiken existerar allt, till minsta partikel i form av både materia och frekvenser och då även vår kropp. Forskare inom kvantfysik introducerar tankegångar om att man behöver komplettera den fysiska och biokemiska modellen i den medicinska tradition med en nivå som är mer subtil än cellnivå, där kommer kvantfysik in.

Vår kropp behöver börja ses som informationsstruktur snarare än en maskin.James Oschman som är cellbiolog biofysiker och pionjär inom energimedicin och är en av de få som utforskat basen för energimedicin liksom akupunktur och shiatsu.

Oschman anser att basen för vårt kommunikationssystem och elektriska nätverk utgörs av bland annat flytande kristaller som fungerar som halvledare. Fosfolipiderna i cellmembranen, kollagenet i bindväven, myelinskidorna runt nerverna, strukturer i muskulaturen är exempel på flytande kristaller. De genererar elektriska fält när de pressas samman eller töjs. Att göra något som att motionera, dansa, yoga, massage eller få akupunktur medför att kroppens elektromagnetiska status förbättras.

En kvantfysisk hypotes är att elektromagnetiska fältet kan expandera eller kondensera och lokal kondensation leder till att fältet framträder som partiklar, det vill säga materia. En energibehandling skulle kunna läka den fysiska kroppen och enligt Ochman så har det påvisats att det under en terapeutisk beröring sker en energiöverföring inom det frekvensområde just den behandlade vävnaden har.

En energibehandling kan göras med metoder som akupunktur, healing och med en ny utrustning som bioresonansmaskiner samt kvantmedicinska apparater, men mera lära behövs inom detta område. Vi måste studera frekvenser från kroppen och mäta strålningen från händerna. Problemet med denna typ av forskning leder inte till nya läkemedel och blir därmed svårt att få finansiering till för det är oftast farmacibolagen som supportar till forskningar. Han är helt övertygad om att framtidens medicin handlar om energi.

Det är jag också helt övertygad om. Det går inte att bromsa denna utveckling men läkemedelsföretaget försöker säkert skada och bromsa dessa metoder. Jobba emot och idiotförklara personer som håller på med dessa metoder som det gjorts hittills och som det gjorts hela tiden tillbaka i historien när något nytt kommer upp och som verkar konstigt i mångas ögon för de har inte förmågan att ta in allt och förstå. Gå outside the box, våga tänja på gränserna och se nya möjligheter där många sjukdomar kan botas utan massa piller eller hemska strålbehandlingar samt annat som skadar våra kroppar.