Okategoriserade

Kan vatten fånga tankar? “vattnets minne”

Idag blev det en promenad i det kalla soliga fina vädret. Det glittrade i de vackra snökristallerna som skapelsen gjort. Varje kristall är olika och så vackra.

Vill börja med och säga att vatten är källan till allt liv och finns i allt levande vi har omkring oss. Jordens yta liksom kroppen hos en medelålders människa består till ungefär 70 procent av vatten.

En japansk erkänd forskare, Masaru Emoto som är tillika doktor i alternativ medicin har med hjälp av mikroskop studerat vattenmolekyler från olika vattendrag och sjöar. Han fotograferar hur skillnaderna blir på frysta kristaller när vattnet utsatts för olika saker. Hans böcker är översatta till 35 språk och hans forskning sprider sig.

Hans fotografier av frysta vattenkristaller gör att vi kan se hur vattenmolekyler ändras i strukturen beroende på energin de omges av. Han utsatte vatten för antingen positiv eller negativ påverkan för att bevisa att vatten har en koppling till individuellt och kollektivt medvetande. Han utsatte vattnet för ord, musik och bilder som tex vackra bilder, klassisk musik, välsignelse, tacksamhet eller då negativa ord, hatfyllda bilder osv. Kristallerna har alltid unika, individuella mönster och ändrar form när man byter ord, bilder, tankar eller musik.

Har vattnet en förmåga att samla på sig information? Forskarna tvistar kring det, men vissa är helt övertygade om det. Dr. Jacques Benveniste hävdade att vatten fångar upp och kan minnas energier i en kontroversiell artikel i ”Nature” redan 1988. Dr. Wolfgang Ludwig har även visat att föroreningar kan lämna ett negativt vibrerande avtryck i dricksvatten, som stannar kvar efter att gifterna plockats bort.

Det är kvant fysik som det hela handlar om. Hela vår skapelse består av energier som vibrerar bara på olika sätt, hertz. En tanke är en energi som överförs så tänk på hur vi kan förändra vårt liv, omgivning och vår värld.