Okategoriserade

Följ ditt hjärta, lev i nuet och lämna det förgångna

I Sverige så har vi vår stats religion som är protestantism och som jag kallar en light version av katolicismen, Kristendomens olika grenar. Det blir ett långt inlägg idag 🙂 hoppas ni orkar läsa allt.

Judendomen, Kristendomen och Islam börjar med patriarken Abraham och hans söner. Han fick först en son med en egyptisk slavinna, Hagar som fick namnet Ismael för hans fru Sara blev inte med barn men vid 90 års ålder. Hon födde en son som fick namnet Isak som judar och kristna ser som en grundare till sina religioner och Ismael är för Islam.

Abraham blev lovad av Gud det heliga landet men det blev en lång och svår tid för folket som skulle bygga upp en ny tillvaro. De bodde redan folk där som det blev konflikter med. De blev landsförvisade i omgångar, dödade och begav sig till Egypten. Där blev de kvar som slavar under 400 år tills berättelsen om Moses som hjälpte sitt eget folk ut ur Egypten tillbaka till det heliga landet. Den händelsen firas med påsk av judarna som Jesus var på väg till för att fira när hans korsfästelse händer.

Kristendomen blev stats religion i romarriket under 300 talet med Konstantin som kejsare. Han har påverkat hur religionen skapades och tillsammans med sin mor Helena grundat födelsekyrkan i Betlehem och uppståndelse kyrkan i Jerusalem. Korset blev religionens symbol under denna tid. Hur religionen ser ut idag har skapats av efterföljare och många beslut har tagits på koncilier möten många hundra år efter Jesu tid. Hans riktiga judiska namn är Yeshua.

Jesus var född av en judinna och var alltså en jude. Han levde och verkade där med sitt budskap som var annorlunda än det som judendomen gav. Det var redan innan oroligt mellan olika folkgrupper och romarna hade svårt att hålla det lugnt i provinsen. Det fanns Seloter, sadduker, fariseer, hebreer. Seloterna använde våld mot sina poliska motståndare. Saddukeerna och fariseerna tålde inte varandra. Jerusalem var en riktig kokande kittel så bråk och fejd var vardagsmat.

När Muhammed växte upp under 600 talet så blev han påverkad av judendomen och kristendomen för han växte upp i en värld där det fanns olika religioner. Han följde med på karavanerna med handel som sträckte sig långt bort från Mekka där han växte upp. Där männens samtal kring lägereldarna om politik, livet och vad som hände i de olika klanerna influerade honom.

Jerusalem är en viktig plats för judar, kristna och muslimer. Judarna levde där och byggde sitt tempel som det finns en mur kvar av. Kristna för att Jesus verkade där med sitt budskap samt korsfäst. Islam för att Muhammed enligt sägen red på ett bevingat djur till tempelberget där han mötte de andra profeterna och steg upp till Gud och fick budskap. Muslimerna vände sig i början vid bön mot Jerusalem.

Detta är en kort version av en långt och intressant ämne, att religionerna har en röd tråd och influerat varandra. Skapat från samma källa.

Vill avsluta med hur jag känner inför det hela. Det är bedrövligt och tragiskt att det har varit krig och är krig i dessa trakter pga vad gamla profeter tros har sagt eller gjort. Vi lever nu i 2000 talet och det är nu dags för oss människor att ta ansvar för våra handlingar och inte se bakåt utan framåt i tiden. Det går inte att skylla på gamla skrifter och envist hålla kvar gamla seder sen urtiders minne, så har vi alltid gjort och kommer göra så för alltid framöver. Hur länge ska vi hålla på att ge igen för gamla saker som hänt, när går preskriberingen ut.

Va i tiden, lev i nuet, paradiset finns inom dig, uppskatta andra människor och vår fantastiska natur och våra djur vi lever tillsammans med på denna planet. Ta ansvar för ditt liv och dina handlingar. Lev med ett rent och öppet hjärta där du är fri från hat, girighet, bitterhet, otacksamhet, avundsjuka, svartsjuka. När du inte har dessa känslor kvar finner du dig själv och din inre kärna där paradiset finns. Älska dig själv på alla sätt och lyssna till din intuition. Du har alla svaren inom dig. Lev och njut av livet.