Okategoriserade

Bemöt andra som du själv vill bli bemött

Det känns fortfarande tungt i kroppen för mitt blodvärde är lågt. Är så trött på att gå på halvfart, vill så mycket och kroppen hänger inte med min iver att få komma igång med allt som jag vill skapa just nu.

Idag så vill jag ge er en god tanke om hur att leva och vara mot andra. Mitt ordspråk är, bemöt andra som du själv vill bli bemött. Men så har vi de olika personligheterna och de som har personlighetsstörningar och är inte ens medvetna om sitt dåliga beteende. Där får vi som är medvetna, tänka på att det är personen du möter som äger problemet och inte ta åt sig den andra personens dåliga beteende utan bara gå eller säga till att det var inte trevligt sagt eller gjort om det går. 

Dessa punkter nedan har jag skrivit för att vägleda och ber er leva med ödmjukhet och förståelse för andra medmänniskor som är på sin livsresa. De kommer med i min bok.

Låta andra ha sin tro/livssyn, inte fördöma och anse sin tro endast den rätta

Ge respekt för dina medmänniskor, bemöt andra som du själv vill bli bemött 

Att inte mobba, fördöma eller utesluta andra

Låta bli att skvallra om andra eller njuta av andras motgångar

Avstå från att känna hämndbegär eller hat mot andra

Att inte ljuga, begå falskt vittne

Låta bli att vara otrogen din livspartner på alla sätt

Aldrig tvinga till dig sexuella upplevelser för din egen njutning

Du kan inte äga en annan människa, svartsjuka är ett kontrollbehov

Släpp att känna avundsjuka, habegär till det som andra har

Låta bli att råna, stjäla, snatta eller skada någon annan för ditt eget habegär

Låta bli att döda, misshandla, skada någon annan kroppsligt eller mentalt

Vi kan inte älska alla men vi bör respektera varandra och acceptera olikheterna

Att le mot människor vi möter under våra dagar ger glädje till andra samt höjer dina positiva hormoner i din kropp som ger ett välbefinnande.