Okategoriserade

Att förlora ett barn eller nära anhörig till droger är smärtsamt

Varför tar ungdomar/vuxna droger,lagliga eller olagliga?

Det känns smärtsamt att höra hur många det är som drabbas av att förlora ett barn till droger och som väljer bort livet. Lösningen är tyvärr inte att få bort langarna för det är efterfrågan som behöver lösas. Fanns det ingen efterfrågan så försvann langarna, för vem handlar?

Så länge det finns efterfrågan på droger så kommer det cirkulera i samhällena, länderna i världen. De som distribuerar alla typer av droger kommer alltid att finnas kvar. Från små langare till de stora som ligger bakom och som kommer undan för de har kontakter högt upp på regeringsnivå och rättsväsendet i alla länder. Sedan har vi mörkertalet på människor som är beroende av mediciner som är utskrivna av läkare som är likvärdiga de droger som är olagliga. De får samma effekt och abstinens besvär.

Hur kan vi ändra situationen som bara skördar mer och mer ungdomar nu när det är lättare att få tag på droger online? Det är sjuk/psykvården som behöver ses över och hanterandet av barn/ungdomar som hamnar snett pga av olika anledningar. I dags läge är den urusel, det finns inga bra resurser ekonomiskt eller tillräckligt bra kunskap om hur det kan förändras.

Det som påverkar oss mycket är vår genetik, barndom och beteendemönster från familjen. Förskolan/Skolan har stort inflytande där våra barn är den mest vakna tiden. Det behövs en stor reform för att möta upp de olika individerna som vi är med de olika behoven och förutsättningarna. Idag vill de få oss att passa in i mallen för vad som är ”vanligt” där de unga glöms bort eller de blir bara jobbiga och de vuxna hoppas på att deras beteende förändras med åldern.

Det är mycket som är genetiskt och har vi då den fria viljan att påverka och förändras? Ja, med rätt sorts stöd i tidig ålder och med en medvetenhet om sin genetiska sårbarhet. Samhället behöver se över förskolor/skolorna och komma in i tidig ålder med stöd till familjerna när barnen har en tuff tillvaro i skolan och i hemmen. Föräldrarna/samhället/rättsväsendet behöver få kunskap om barns utveckling och hur hjärnan utvecklas och hur mycket genetiken påverkar oss.

Hjärnan är inte fullt utvecklad för omkring 25 års ålder när handling till konsekvenser är fullt utvecklat. Sedan har vi de som ligger efter eller aldrig hamnar där utan har skadats eller har en genetisk sårbarhet som typ beroende hjärnan eller genen för behov av kickar eller typ krigar genen, ska slåss vad det än handlar om. Det finns så mycket mera att berätta om i denna fråga… Mina tankar finns med er alla mammor/pappor som drabbas.

Drogerna är för att fly livet och det finns många sätt och olika droger för att göra det även som spelmissbruk, sexmissbruk, utsätta sig för faror för att uppnå kickar osv….