Okategoriserade

Elektromagnetism inom oss och utanför oss

Vi har elektromagnetism i våra kroppar och är som ett nätverk liksom ute i universum. 

Vårt skydd för överlevnad på jorden är magnetfältet som skapas av jordens roterande kärna som skyddar oss från kosmisk strålning. Vad är magnetism? Det är elektromagnetiska vågor och räknas tillsammans med gravitationen en av våra grundläggande naturkrafter. 

Magnetfältet skapas av jordens roterande kärna. Jordens kärna består av upphettade metaller och den främsta metallen är järn. En viktig ingrediens i vår kropp också som jag har för lite av just nu. Metallerna är så varma att de är flytande och med samband med det och att de roterar ger upphov till elektriska strömmar i den yttre och något kallare delen av kärnan.

Den yttre kärnan, 2900 kilometer under våra fötter som vi kan uppmäta på jordens yta. Resten kommer från mineraler lika som vi har i våra kroppar och i berggrunden som i de översta 20-40 kilometrarna av jordens skorpa och från de elektriska strömmar som uppkommer när atmosfären träffas av solvinden. Detta fenomen skapar jordens magnetfält och kallas Magnetosfären och sträcker sig tiotusentals kilometer ut i rymden.

Det är även det som ger oss norrsken som är en fantastisk naturupplevelse och vida berömt ute i världen. 

Det är solvindarna som träffar magnetfältet och tar sig sedan in vid polerna där skyddet är mindre och kan komma djupt ner i atmosfären. Där de kolliderar med molekylerna i atmosfären och de tar upp energi från den laddade partikeln. Därefter återgår de till sitt grundtillstånd genom att avge överskottsenergi i form av fotonstrålning. Dessa fotoner kommer att vara av olika energi beroende på vilken typ av luftmolekyl som avgivet den som tex syre ger grön färg och kväve ger rött sken.